Absolwent ZANA

28 stycznia 2014r. tegoroczni maturzyści spotkali się z prokuratorem Prokuratury Rejonowej we Wschowie  panem Łukaszem Nieściorem. Jego wizyta w naszej szkole otwiera cykl spotkań „Absolwent ZANA”, których inicjatorem jest szkolny doradca zawodowy, Robert Pluta. Swoje spotkanie z abiturientami wschowski prokurator rozpoczął od wspomnień ‘starych dobrych czasów w liceum’ i pytań uczniów o nauczycieli uczących (w tym miejscu przekazujemy pozdrowienia dla pana Janusza Kolana).
W pierwszej części spotkania nasz absolwent przedstawił krótką charakterystykę studiów prawniczych. Uczniowie dowiedzieli się o nauczanych przedmiotach, czasie trwania nauki, zasadach egzaminowania.  Druga część dotyczyła przebiegu dalszej ścieżki zawodowej absolwenta Wydziału Prawa w połączeniu z przebiegiem ścieżki zawodowej Pana Łukasza. Uczniowie dowiedzieli się m.in. że absolwent prawa nie posiada uprawnień np. do reprezentowania osób trzecich (nie może być prawnikiem, adwokatem, sędzią, może natomiast pracować jako pracownik: Służb Celnych, Służb Granicznych czy Policji)
Zdobycie uprawnień prawniczych, sędziowskich, komorniczych, notariusza, radcy prawnego wiąże się z odbyciem 3-4 letniej aplikacji (nauka pod katem praktycznym), który kończy się egzaminem. Jednak zdanie egzaminu (min. ocena 4) nie uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu. Po aplikacji zostaje się asesorem (dalsza nauka pod nadzorem przełożonego). Dopiero po 3 latach można uzyskać nominację Ministra Sprawiedliwości i stać się samodzielnym prokuratorem.
Na koniec uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca prokuratora ‘od kuchni’. Do jakich zdarzeń wzywany jest prokurator, dlaczego  pracuje 24h na dobę, kiedy i jakie podejmuje decyzje i o jakich działaniach np. policji musi zostać poinformowany (w trakcie pełnienia dyżuru jest wzywany/informowany o każdej porze dnia i nocy).  Dodatkowo można było dowiedzieć się jakie zagrożenia wynikają z pełnienia funkcji prokuratora oraz  jakimi sprawami zajmuje się Prokuratura we Wschowie.
Za spotkanie bardzo dziękujemy i jednocześnie chciałbym poinformować, że kolejne spotkanie (dla osób które nie mogły uczestniczyć w 1-szym spotkaniu) odbędzie się po feriach. Wstępny termin: 18.04.2014r.
Robert Pluta

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content