Z filozofią na wesoło…

                   10 listopada w auli szkolnej odbyła się nietypowa lekcja języka polskiego. Zajęcia polegały  na przedstawieniu projektów przygotowanych przez uczniów klasy II a z Gimnazjum Językowego. Zadaniem każdej grupy było wejście w rolę osób zajmujących się kreacją wizerunku, czyli tzw. pijarowców, a następnie wymyślenie oraz zaprezentowanie na scenie spotu wyborczego na temat przydzielonego nurtu  filozoficznego. Uczniowie wybielali spośród Sokratesa, Platona, cyników, epikurejczyków oraz stoików, o których była mowa na ostatnich lekcjach języka polskiego. Mimo, iż zadanie nie należało do łatwych i na drodze do jego wykonania pojawiło się dużo trudności, klasa przyłożyła się do niego jak najlepiej. Przede wszystkim nie zawiodły dobre pomysły, która sprawiły, że uczniowie pokazali w ciekawej formie charakterystyczne cechy danej filozofii. Za przykład można podać grupę, która przedstawiła wizerunek duszy okiem Platona w taki sposób,  który zainteresował całą widownię. Można też było zobaczyć bosych cyników w lnianych szatach, spokojnych stoików z przekonującą mową i dużym transparentem oraz –  ku zaskoczeniu wszystkich – rapującego Sokratesa w dresie. Nie zabrakło śmiechu, dobrej gry aktorskiej, tłuczonego szkła i co najważniejsze, wartościowych treści. Celem przeprowadzenia tego doświadczenia było utrwalenie wiedzy na temat poglądów starożytnych filozofów. Nie ma wątpliwości, że zostanie ono na długo zapamiętane.

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content