220 ROCZNICA URODZIN TOMASZA ZANA

21grudnia 2016 roku przypada 220 rocznica urodzin patrona naszej szkoły Tomasza Zana.

Przypomnijmy…

Tomasz Zan – polski poeta romantyzmu, badacz minerałów i przyrodnik. Nauki pobierał w gimnazjum w Mińsku, następnie w Mołodecznie, a od 1815 roku na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, gdzie studiował na wydziale matematyczno-fizycznym. Podczas egzaminów wstępnych poznał Adama Mickiewicza, z którym się zaprzyjaźnił.

Był współzałożycielem Towarzystwa Filomatów utworzonego 1 października 1817 r. i jego przewodniczącym na wydziale matematyczno-fizycznym, założycielem Związku Promienistych w 1820 r., w latach 1820-1823 prezesem Zgromadzenia Filaretów, członkiem Towarzystwa Szubrawców.

Za działalność w tych stowarzyszeniach został skazany na rok ciężkiego więzienia w Orenburgu, a następnie na zesłanie, gdzie przebywał w latach 1824-1837. Od 1829 r. prowadził badania meteorologiczne. W Orenburgu założył muzeum historyczno-przyrodnicze z kolekcją eksponatów geologicznych (nazywany był „poszukiwaczem kamieni”). W 1831 r. na zlecenie władz zorganizował wyprawę naukową w stepy Kirgistanu i na Ural. Odkrył pola złotonośne po wschodniej stronie gór Uralu. Rękopisy mapy geologicznej sporządzonej przez Zana i jego prace o złożach minerałów znajdują się do dzisiaj w archiwach w Orenburgu.

Przy okazji rocznicy urodzin patrona naszej szkoły przypominamy również hymn Liceum, fragment „Pieśni Filaretów”

„Jeszcze słońce nam poświeci, Wiwat, bracia Filareci!

Których męski umysł klęski — Umiał znieść dla cnót./bis

Gdy poczciwość w świecie znana. Któż poczciwszy jest nad Zana?

Więc panowie, jego zdrowie! Wiwat Tomasz Zan!/bis”

 

Agata Karolczyk-Kozyra

 

Pin It on Pinterest

Skip to content