Organizacja nauczania w dniach 15 – 18.12.2014r. w związku z próbnymi egzaminami maturalnymi

ZARZĄDZENIE NR 1/12/14


Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Tomasza Zana z dnia 15.12.2014 r.

w sprawie organizacji próbnych egzaminów maturalnych

 

 

 

 

 

 

Zarządza się, co następuje:

  1. Organizuje się nauczanie w dniach 15 – 19.12.2014 roku w następujący sposób:

15.12.2014 – poniedziałek

III klasy Liceum 

1,2,3,4 godzina lekcyjna wg planu,

12.00 – 15.00 próbny egzamin maturalny z języka polskiego

I, II klasy Liceum oraz całe Gimnazjum Językowe wg planu

 

16.12.2014 – wtorek

III klasy Liceum 

1,2,3,4 godzina lekcyjna wg planu,

12.00 – 15.00 próbny egzamin maturalny z matematyki

I, II klasy Liceum oraz całe Gimnazjum Językowe wg planu

 

17.12.2014 – środa

III klasy Liceum 

1,2,3,4 godzina lekcyjna wg planu,

12.00 – 15.00 próbny egzamin maturalny z języków obcych

I, II klasy Liceum oraz całe Gimnazjum Językowe wg planu

 

18.12.2014 – czwartek

III klasy Liceum 

1,2,3,4 godzina lekcyjna wg planu,

12.00 – 15.00 próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony)

I, II klasy Liceum oraz całe Gimnazjum Językowe wg planu

 

19.12.2014 – piątek

III klasy Liceum 

8.00 – 11.00 – próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

I, II klasy Liceum oraz Gimnazjum Językowe

1,2,3,4 godzina lekcyjna wg planu

I, II, III klasy Liceum oraz całe Gimnazjum Językowe

11.35 – 13.00 wigilie klasowe

Od 13.15 – wigilia dla pracowników

 Zarządzenie obowiązuje z dniem 15.12.2014 roku

Pin It on Pinterest

Skip to content