ZAN u Burmistrza

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Simply Eight” wraz z opiekunem panem Robertem Plutą  uczestniczyło, w dniach 09 i 21.01.2014r., w rozmowach a następnie negocjacjach związanych
z współpracą w zakresie promocji życia kulturalno – sportowego młodych mieszkańców Wschowy.
W rozmowach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, pan Krzysztof Grabka, jego zastępca pan Andrzej Nowicki oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju pan Ireneusz Mieżowiec. Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Simply 8” prowadzi działalność w formie spółki od końca listopada 2013r. W tym czasie przeprowadziło kilka działań na terenie szkoły (m.in. organizacja loterii, oraz sprzedaż ciasta w Cafe ZAN). Pozyskane w ten sposób pieniądze pozwalają na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności (czynsz, składki na ubezpieczenia, podatek). Jednak ambicje naszych uczniów są dość wysokie dlatego nie skupiają się wyłącznie na działaniach na terenie szkoły.
W międzyczasie przeprowadzili szereg rozmów w celu nawiązania współpracy handlowej. Jedną z instytucji był właśnie Urząd Miasta i Gminy we Wschowie. Po zaprezentowaniu swojej działalności Panu Burmistrzowi młodzi przedsiębiorcy przygotowali ofertę handlową. Prezentacja oferty oraz ustalanie warunków współpracy i przede wszystkim zakresu zadań jakie miałoby wykonywać Miniprzedsiębiorstwo odbyło się w dniu 09.01.2014r., natomiast ustalenie szczegółów oraz negocjacje cenowe odbyły się w dniu 21.01.2014. i zakończyły się pełnym sukcesem. Pan Burmistrz docenił pomysły oraz konkretne zadania jakie zostały przedstawione dlatego też chętnie zgodził się na współpracę, tym bardziej, że Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo to projekt, który ma za zadanie wspierać postawy przedsiębiorcze oraz uczyć jak prowadzić własną działalność. Efektem rozmów jest nawiązanie współpracy z UMiG na wykonywanie zleconych czynności. Wysokość ‘kontraktu’  to oczywiście tajemnica handlowa, jednak możemy zdradzić, że kwota jaką zarobi Miniprzedsiębiorstwo jest adekwatna do  pracy jaką trzeba wykonać i bardzo satysfakcjonująca. „Simply 8” w ramach współpracy będzie:

– prowadzić blog „1000 rzeczy które można robić we Wschowie”,

– prowadzić wątek dotyczący miasta Wschowy  na forum: skyscraperCity, – promować osoby młode posiadające talenty (np. wokalne, rysownicze itp.),

– przeprowadzać ankiety wśród uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz opracuje wyniki
i dokona ich prezentacji.

Robert Pluta

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content