„Zan Quiz” czyli co wiesz o Europie i Rosji?

             12 lutego 2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Europie i Rosji „Zan Quiz”, nad którym patronat objął Lubuski Kurator Oświaty.Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnzajalnych zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi historii, geografii, kultury,  sztuki i literatury krajów europejskich i Rosji.  W kategorii szkół gimnazjalnych rywalizowały trzyosobowe drużyny reprezentujące Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowe oraz Gimnazjum Językowe we Wschowie. Uczestnikami konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie, uczniowie Technikum we wspomnianym wcześniej zespole szkół oraz licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymiim. Tomasza Zana we Wschowie. Nad prawidłowym przebiegiem „ZAN QUIZ”  czuwała komisja konkursowa, w składzie której znalazły się pani Małgorzata Błażków, pani Irena Stożek i pani Jagoda Wąsik.

                Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, a o zajęciu pierwszego miejsca w obu kategoriach zadecydowała jednopunktowa różnica.

Wyniki konkursu:

  1. Kategoria szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Drużyna Gimnazjum Językowego we Wschowie w składzie: Michał Dudziak, Joachim Jarosz, Mateusz Kasperczak
II miejsce– Drużyna Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej w składzie: Karolina Potocka, Zuzanna Zawadzka, Kacper Forystek.

  1. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Drużyna Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie w składzie: Oliwia Jaworska, Waldemar Górny, Rafał Szmigielski.
II miejsce ex aequo –Drużyna  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie w składzie: Patrycja Suchorska, Katarzyna Żarczyńska, Marcin Unierzyski oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie w składzie: Marta Borowik, Monika Stachowiak i Karolina Strózik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana we Wschowie i Gimnazjum Językowego we Wschowie.

Wszystkim biorącym udział w quizie składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy do udziały w przyszłorocznej edycji konkursu. Bardzo dziękujemy nauczycielom, pracownikom oraz uczniom obu szkół, bez których organizacja „ZAN QUIZ” nie byłaby możliwa.

Koordynator konkursu: Jagoda Wąsik

Zespół Języków Obcych

Zdjęcia: Monika Ciesielska

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content