Wśród antycznych ruin

Gdy w Polsce pod koniec września pogoda była już typowo jesienna, w Atenach temperatura nie spadała poniżej 25°C. Taka aura towarzyszyła uczestnikom międzynarodowego spotkania w Grecji w ramach projektu LLP Comenius „Zdrowi młodzi ludzie dziś, przyszłością Europy jutro”. Wschowskie Gimnazjum Językowe reprezentowały uczennice klasy III – Julia Kochańska i Agnieszka Palicka, nad którymi opiekę w Atenach sprawowały nauczycielki: A. Karolczyk-Kozyra i M. Stachowiak. Obie gimnazjalistki zostały nagrodzone wyjazdem za zeszłoroczną pracę w projekcie. Ich zadaniem było także przygotowanie krótkiego filmu na temat sportu popularnego w Polsce. Głównym atutem prezentacji dotyczącej siatkówki było zaangażowanie przez uczennice w projekt nie tylko rówieśników, ale też rodziców i rodzeństwa.

Październikowe spotkanie w Atenach miało charakter ewaluacyjny. W trakcie pierwszego dnia wizyty koordynatorzy podsumowali działania zrealizowane w szkołach w pierwszym roku trwania projektu. Partnerzy mieli także okazję poznać tradycje i obyczaje greckie, takie jak: tańce i pieśni narodowe, potrawy regionalne.

Najwięcej emocji dostarczył jednak spacer po Akropolu, wśród antycznych ruin. Ateńskie „górne miasto” to najsłynniejszy akropol na świecie. Zwieńczony wysokimi kolumnami Partenon zalicza się do najwspanialszych budowli wzniesionych przez człowieka i zachwyca dostojnością, górując jednocześnie nad nowoczesnym miastem. Wrażenie na wschowskiej grupie zrobiły także inne budowle Akropolu – Erechtejon, czyli jońska świątynia Ateny ze słynnym gankiem Kariatyd, czy znajdujące się w południowej części wzniesienia: teatr Herodesa z okresu rzymskiego, teatr Dionizosa, na terenie którego odbywały się walki gladiatorów i coroczne konkursy sztuk teatralnych, m.in. Sofoklesa i Arystofanesa. Miejscami odwiedzonymi również przez nauczycielki i uczennice z Gimnazjum Językowego we Wschowie były Wieża Wiatrów, czy ruiny Biblioteki Hadriana, znajdujące się na terenie Agory rzymskiej. Ciekawą przygodą było także spacerowanie po przylądku Sunion. Znajdują się tu piękne ruiny świątyni Posejdona. Miejsce to znane jest też jako punkt widokowy do obserwacji Morza Egejskiego, a szczególnie zachodów słońca. Na stromo wznoszącej się skale do dziś zachowało się 12 doryckich kolumn dawnej świątyni. Według mitologii Sunion jest miejscem śmierci Egeusza, który rzucił się stąd do morza, kiedy zauważył czarny żagiel łodzi, obwieszczający rzekomą śmierć jego syna Tezeusza.

Wizyta w Grecji jednak to nie tylko niezapomniane chwile, ale to także czas refleksji i planów przed mającym się odbyć w grudniu w Gimnazjum Językowym spotkaniem partnerskim. Wschowską szkołę odwiedzą wówczas partnerzy z sześciu krajów – z Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Grecji i Włoch.

Agata Karolczyk-Kozyra

Pin It on Pinterest

Skip to content