Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i otwarcie nowej pracowni komputerowej

Dzisiaj na dziedzińcu naszego liceum Dyrektor Szkoły, Jakub Ślipko, oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny 2021/2022. W samej uroczystości, oprócz zgromadzonych uczniów i nauczycieli, uczestniczył również Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, dyrektor Centrum Recyclingu Elektroniki Stena Recycling we Wschowie – Krzysztof Niedzielski oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie, podkomisarz Sławomir Wojtkowiak.

Dyrektor szkoły mówił m.in. o wyzwaniach, jakie przynosi nowy rok szkolny, przypomniał również o dwóch ważnych rocznicach związanych z sierpniem i wrześniem: 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dyrektor przedstawił też nowych nauczycieli zatrudnionych w liceum i wyraził radość z powodu utworzenia czterech nowych oddziałów klasowych. Wspomniał również o doposażeniu szkoły w nowy sprzęt multimedialny a przede wszystkim podziękował przedstawicielowi firmy Stena Recycling za ufundowanie nowej pracowni komputerowej.

Podczas spotkania głos zabrał również Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, który podziękował przedstawicielom firmy Stena Recycling we Wschowie za finansowe zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej powiatu wschowskiego, a  wszystkim zgromadzonym uczniom i nauczycielom życzył owocnej pracy i dobrych wyników w nauce. Ponadto  przypomniał o akcji szczepień, która dzięki współpracy liceum z powiatem wschowskim, wkrótce zostanie zorganizowana dla naszych uczniów.

 Na koniec głos zabrał Krzysztof Niedzielski w imieniu firmy Stena Recycling: „W pełni zdajemy sobie sprawę jak istotne w procesie nauki jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi. Odpowiedniej jakości sprzęt informatyczny to podstawa, stąd nasza decyzja o przekazaniu nowych laptopów. Uznaliśmy, że w czasie pandemii nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne dlatego odpowiedzieliśmy na potrzeby dyrektorów szkół”.

W sumie do użytku zostało oddanych 16 laptopów Dell wraz z pełnym oprogramowaniem, zakupiono również krzesła i odświeżono samą pracownię informatyczną. Jej uroczystego otwarcia dokonał Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Krzysztof Niedzielski, dyrektor Centrum Recyclingu Elektroniki Stena Recycling we Wschowie, a także dyrektor naszego liceum, Jakub Ślipko.

W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor liceum, Jakub Ślipko, podziękował za ten wspaniały dar, który zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości nauczania, ułatwi uczniom pracę na lekcjach nie tylko informatyki, ale również innych zajęć, na których jest wykorzystywana technologia informacyjna. Jak zauważył: „Nowe laptopy, które zastąpiły wysłużone od wielu lat komputery stacjonarne,  to ogromna szansa dla naszego liceum, aby stać się jeszcze bardziej konkurencyjną szkołą na rynku ofert edukacyjnych w naszym regionie”.

W imieniu społeczności szkolnej pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować firmie Stena Recycling – jednocześnie głęboko wierzymy, że to dopiero początek naszej współpracy w zakresie doposażenia naszego liceum.

Pin It on Pinterest

Skip to content