UMOWA PATRONACKA Z AKADEMIĄ NAUK STOSOWANYCH im. JANA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

 

     Z ogromną radością informujemy, że 2 marca br. zawarta została Umowa patronacka pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych im. Jana Komeńskiego w Lesznie a I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Uczelnia reprezentowana przez Rektora dr. Janusza Połę, prof. ANS objęła patronatem klasy o profilu: biologiczno-chemicznym, STEAM oraz politechnicznym.

    Celem powstania w Liceum AKADEMICKICH KLAS PATRONACKICH jest podnoszenie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego czy zawodowego poprzez umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań, podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzania wiedzy, a także wszechstronny rozwój intelektualny.

      W imieniu Liceum umowę podpisała Dyrektor szkoły Agata Karolczyk-Kozyra. Wierzymy, że porozumienie pozytywnie wpłynie na współpracę między instytucjami i przyczyni się do wzrostu zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi oraz przyrodniczymi.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content