„UCZĄ SIĘ DNIAMI I NOCAMI”, czyli kolejna „MATURNOCKA” w ZANIE

   Maturzyści z I LO im.T. Zana we Wschowie dwukrotnie w tym roku wzięli udział w „Maturnocce”. Pierwsze zajęcia, dla klasy III „a”, odbyły się 13 marca, drugie, dla klasy III „c”, w miniony piątek 08 kwietnia. Te nietypowe warsztaty z języka polskiego, których celem jest przygotowanie do matury, odbywają się w szkole od 17.00 do 22.00, a ich inicjatorką jest nauczycielka języka polskiego Agata Karolczyk-Kozyra.

Pierwsza „Maturnocka” miała miejsce w zeszłym roku szkolnym. Pomysł zorganizowania wieczornych zajęć spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczniów, dlatego tegoroczni maturzyści dopytywali, czy w tym roku szkolnym również się odbędą. Zgodnie z sugestią młodzieży zajęcia poświęcone zostały na przygotowanie do ustnego egzaminu z języka polskiego. Jego nowa formuła, bowiem nadal budzi wśród uczniów wiele emocji, dlatego ich celem było omówienie jak największej ilości przykładowych tematów z zakresu literatury, sztuki lub nauki o języku. Nietypowa atmosfera warsztatów, spowodowana zastąpieniem krzeseł i ławek karimatami, sprzyjała nauce, dlatego czas minął bardzo szybko, a wiedza utrwalona w tym dniu z pewnością przyda się w maju.

                                                                                                          Agata Karolczyk-Kozyra

IMAG0428 IMAG0418 IMAG0415 IMAG0414

Pin It on Pinterest

Skip to content