„Szkoła współpracy” – nowy projekt w liceum i gimnazjum

I Liceum Ogólnokształcące im T. Zana oraz Gimnazjum Językowe znalazły się w gronie 1034 szkół z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do ogólnopolskiego projektu „Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.”. Projekt ten jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W ramach projektu każda szkoła otrzyma wparcie w postaci warsztatów i szkoleń, które podniosą kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy. W okresie trwania projektu tj. od listopada 2013 roku do czerwca 2014 roku trzy dwuosobowe grupy (2 uczniów, 2 rodziców i 2 nauczycieli), będą uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych jedno- lub dwudniowych zajęciach warsztatowych. Uczestnicy projektu otrzymują indywidualne wsparcie i opiekę ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla szkoły programu współpracy
z uczniami i rodzicami. Młodzież będzie uczestniczyć w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców przygotowano warsztaty z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców
w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Natomiast szkolenia dla nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Po zakończeniu szkoleń rodzice, uczniowie i nauczyciele spotkają się z doradcą, w celu zaprojektowania i wdrożenia działań, które ułatwią współpracę i zwiększą uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły.

Joanna Ocieczek

Pin It on Pinterest

Skip to content