SUKCES SZKOLNEGO ZESPOŁU COMENIUS „HYPTEUT”

W styczniu 2015 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła ocenę merytoryczną nadesłanych przez szkoły z całej Polski raportów końcowych z realizacji Partnerskich Projektów Szkół za lata 2012-2014.

3 kwietnia koordynator projektu w Gimnazjum Językowym we Wschowie Agata Karolczyk-Kozyra otrzymała z Narodowej Agencji list, z którego wynika, że szkoła kolejny raz odniosła sukces. Projekt „Zdrowi młodzi ludzie dziś, przyszłością Europy jutro”, zrealizowany przez Gimnazjum w latach 2012-2014 i zakładający współpracę z ośmioma krajami partnerskimi, został wyróżniony statusem „przykład dobrej praktyki”. Warto przypomnieć, że status ten otrzymują tylko projekty najwyżej ocenione przez pracowników Narodowej Agencji. Kryteria, którymi oceniający się kierują, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną.

Nie każda szkoła, realizująca projekt Comenius, otrzymuje ten zaszczytny tytuł, dlatego sukces tym bardziej cieszy. Gimnazjum Językowe po raz drugi znalazło się w tym elitarnym gronie. Pierwszy raz w roku 2012 za zrealizowany wówczas projekt „Zjednoczeni w Europie przez tradycję i kulturę”.

Przyznany status daje dużą satysfakcję, gdyż dzięki niemu członkowie zespołu Comenius – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie – wiedzą, że ich dwulatnia praca została doceniona.

Agata Karolczyk-Kozyra

Pin It on Pinterest

Skip to content