Spotkanie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego

16 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie klas 1d i 1e z przedstawicielami Banku Spółdzielczego we Wschowie, który objął patronatem klasy biznesowo-językowe naszego liceum. Tym razem gościliśmy Panią Magdalenę Łęszczak oraz Pana Michała Ziemka, Dyrektora Obszaru Bankowości Detalicznej i Firmowej. Spotkanie dotyczyło zarządzania projektami, koncentrując się głównie na podziale zadań i identyfikacji ról w zespole. Prowadzący, Pan Michał Ziemek, przedstawił etapy pracy nad projektem w banku. Uczniowie mieli też okazję do autorefleksji uzupełniając mapę kompetencji klasy. Drugi semestr nauki mija bardzo szybko i coraz bliżej do wystawiania ocen końcoworocznych. Uczniowie klas 1d i 1e mają w tym roku dodatkową motywację do nauki i wzorowego zachowania. Bank Spółdzielczy w ramach umowy patronackiej ufunduje trzy nagrody za osiągnięcia naukowe dla uczniów obu klas biznesowo-językowych w kwocie 2000, 1500 oraz 1000 zł. Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu za spotkanie, które pomogło uczniom ugruntować wiedzę o efektywnym zarządzaniu projektami i skłoniło do zdefiniowania swojej roli w zespole projektowym. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie młodzieży w rozwijaniu kompetencji przyszłości.

Pin It on Pinterest

Skip to content