Spod murów Troi – przygotowujemy słuchowisko radiowe

Niedawno na lekcji języka polskiego zorganizowaliśmy słuchowisko radiowe. Nauczyciel podzielił nas na siedmioosobowe grupy. Naszym zadaniem było wcielenie się w rolę prezenterów radiowych i relacjonowanie na żywo pojedynku pomiędzy Achillesem a Hektorem.

Bardzo starannie przygotowaliśmy się do powierzonego nam zadania.  Dzięki temu, już na następnej lekcji byliśmy gotowi do nagrywania. Wyszliśmy na boisko, gdzie każda z grup poszła w innym kierunku, aby nawzajem sobie nie przeszkadzać. Nasze programy bardzo się od siebie różniły. Niektóre ekipy przeprowadziły wywiad z wojownikami. Inne postanowiły otworzyć linie telefoniczne dla słuchaczy, na której wybrane osoby dzieliły się z nami swoimi wrażeniami po stoczonej walce. Pomimo małych trudności skończyliśmy na czas. Podczas kolejnych zajęć odsłuchaliśmy gotowe audycje i przystąpiliśmy do wspólnej oceny. Każdy mógł wyrazić swoją opinię. Na zakończenie nauczyciel języka polskiego wystawił wszystkim oceny.

Uważam, że było to bardzo przyjemne doświadczenie, podczas którego integrowaliśmy się ze sobą. Mam nadzieję, że tego typu zadania będą częściej realizowane na naszych lekcjach.

Weronika Smagała

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content