Prelekcja Jacka Firleja w PWSZ w Lesznie

Od kilku miesięcy w naszej szkole rozwija się współpraca z PWSZ w Lesznie – uczniowie klasy IC odbywają zajęcia z Dyplomacji prowadzone przez dr Aleksandrę Wojciechowską, a matematycy z IIA szlifują Angielski w biznesie pod okiem mgr Ilony Richter.

W ramach tejże współpracy w czwartek (16.04.), uczniowie klas IIb, IIIb i IIIc wzięli udział w zorganizowanym przez Instytut Lingwistyki Stosowanej konferencji, której tematem był „TERRORYZM – czarna plama na mapie świata XXI wieku”.  Wyjazd na uczelnię nie był jednak jednym w wielu podobnych wydarzeń, a to z uwagi na fakt, iż wykłady doktorów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego poprzedziło wystąpienie „młodego naukowca”, którym tym razem był Jacek Firlej – tegoroczny maturzysta z ZANa.

Jacek, pod naukowym nadzorem pana Piotra Sobańskiego, przygotował 10 minutowe wystąpienie, w którym próbował zdefiniować pojęcie terroryzmu, zwrócił uwagę na jego odmiany, źródła i konsekwencje oraz rolę mediów. Jego wystąpienia wszyscy wysłuchali z uwagą, a referat Jacka zostanie opublikowany w Leszczyńskim Notatniku Akademickim.

Gratulujemy sukcesu!

Pin It on Pinterest

Skip to content