Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie

   Informuję, że w dniu 27 stycznia 2023 roku została podjęta uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji. Uchwała nr 6/2023 wyznaczyła jednoosobowego likwidatora w osobie Mateusza Nowaczyka, dotychczasowego przewodniczącego SAGiL, natomiast uchwała nr 5/2023 określiła przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

    W dniu 24 luty 2023 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o otwarciu likwidacji.

   W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli SAGiL we Wschowie do składania wniosków o zaspokojenie z majątku Stowarzyszenia na adres likwidatora, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer +48 660785764. Ewentualne wnioski należy składać do 28 kwietnia 2023 roku.

 

                                           Mateusz Nowaczyk – likwidator SAGiL we Wschowie.

Pin It on Pinterest

Skip to content