NAUCZYCIELKA Z „ZANA” WYRÓŻNIONA PRZEZ KURATORIUM

W maju bieżącego roku Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim ogłosiło konkurs dla nauczycieli pod hasłem „Tydzień dla Niepodległej”. Jego przedmiotem było opracowanie scenariusza przedsięwzięć organizowanych przez szkołę, związanych z obchodami 100-lecia niepodległości przez Polskę. Celem konkursu było upamiętnienie tej wyjątkowej rocznicy oraz budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju, a także kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej.

Komisja Konkursowa nagrodziła sześć prac spośród trzydziestu siedmiu złożonych. Przyznano trzy kolejne miejsca oraz trzy wyróżnienia. Wśród wyróżnionych scenariuszy znalazła się praca nauczycielki języka polskiego z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie pani Agaty Karolczyk-Kozyry. Scenariusz zakładał szereg spójnych działań takich jak: wystawa, gra terenowa, lekcje pokazowe i otwarte oraz widowisko teatralne.

Uroczyste wręczenie nagród przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Panią Ewę Rawę odbyło się 14 listopada podczas konferencji naukowej „Polonia Mater Nostra Est” w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Warto dodać, że zadaniem uczestników konkursu było nie tylko, opracowanie scenariusza działań, ale także ich realizacja. Komisja konkursowa, uzasadniając swój wybór, zwróciła uwagę, że jednym z najważniejszych kryteriów oceny była oryginalność i pomysłowość realizowanych przedsięwzięć w zakresie metod i środków dydaktycznych.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content