„MATURNOCKA” w ZANIE

Maturzyści z I LO im. T. Zana we Wschowie 20 marca wezmą udział w nietypowych zajęciach przygotowujących do matury. Warsztaty odbywać się będą w szkole od 17.00 do 22.00. Ich pomysłodawczynią jest nauczycielka języka polskiego Agata Karolczyk-Kozyra.

Idea zorganizowania wieczornych zajęć spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczniów. Sami proponowali tematy, które chcieliby powtórzyć. Ich zdaniem taka wspólna nauka w nieformalnej atmosferze, w godzinach wieczornych, z pewnością ułatwi przyswojenie wymaganego materiału.

Celem zajęć nie jest jednak tylko powtarzanie. Znaczna część czasu przeznaczona zostanie na przygotowanie do ustnego egzaminu z języka polskiego. Od tego roku bowiem zmienia się formuła tego egzaminu. Uczniowie po wylosowaniu tematu z zakresu literatury, sztuki lub nauki o języku, będą zobowiązani do wygłoszenia kilkuminutowej wypowiedzi monologowej, po której nastąpi rozmowa z komisją.

Nowa forma egzaminu wzbudza wiele emocji wśród uczniów, stąd pomysł zorganizowania warsztatów, podczas których młodzież będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności, a także zweryfikować braki w wiedzy. Jest to kolejna oferta skierowana przez szkołę do tegorocznych maturzystów. Pierwszą z nich były przeprowadzone w lutym próbne matury ustne z języka polskiego.

Agata Karolczyk-Kozyra

Pin It on Pinterest

Skip to content