KOMUNIKAT

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas zebrania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Wschowskim z przedstawicielami szkół prowadzonych przez powiat wschowski wszelkie zajęcia w szkołach zostają zawieszone na okres dwóch tygodni. Ze względu na zagrożenie epidemiologicznie uczniowie są zobowiązani do pozostania w tym okresie w domach. Uczniowie powinni wykorzystać ten czas na nadrobienie zaległości, czytanie lektur; powinni na bieżąco kontrolować dziennik elektroniczny, gdyż mogą pojawiać się informacje od nauczycieli i nowe komunikaty.

Pin It on Pinterest

Skip to content