„Jak rozwiązywać konflikty bez przemocy”

Dnia 20 listopada br. W klasach Ia i Ic odbyły się warsztaty psychologiczne prowadzone przez panią Justynę Witczak – psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Zajęcia pod hasłem: „Jak rozwiązywać konflikty bez przemocy” miały na celu uświadomienie młodzieży negatywne konsekwencje wynikające ze stosowania przemocy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, niwelowania agresji oraz radzenia sobie z przemocą w Internecie.

Pin It on Pinterest

Skip to content