I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „NORWID/ ZA-PATRZENIA”

„NORWID/ ZA-PATRZENIA” to Ogólnopolski Konkurs Filmowy zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 200. rocznicy urodzin poety – filmowe wyzwanie polegało na przygotowaniu oprawy wizualnej do jednego z wierszy C.K. Norwida. W sumie na konkurs nadesłano aż 115 filmów (!!!) – w konkursie mogli brać udział wszyscy chętni, bez podziału na kategorie wiekowe czy zawodowe. W wyniku decyzji komisji konkursowej uznano, że zostaną przyznane trzy równorzędne pierwsze miejsca oraz 10 wyróżnień – wśród nagrodzonych prac znalazł się również film przygotowany przez sześcioosobową grupę uczniów z klasy humanistycznej naszego liceum. W jej skład wchodzi: Hanna Dobrzyńska, Patrycja Prządka, Małgorzata Pukacka, Zofia Warzecha, Wiktor Knaflewski i Stanisław Nieścior – nad realizacją projektu czuwał nauczyciel, Tomasz Wojnarowski. Uczniowie – w ramach zajęć rozwijających kreatywność – postanowili przygotować oprawę wizualną do wiersza „Kółko” C.K. Norwida. Ich pomysł oraz sposób wykonania został doceniony bardzo wysoko – w uzasadnieniu werdyktu komisja konkursowa stwierdziła: „Film został nagrodzony za oryginalność przekazu w rozpisaniu na role, artystyczną inscenizację oraz za trafność interpretacyjną utworu Cypriana Norwida”. W konkursie przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 6.600 zł, która zostanie wykorzystana na dalszy rozwój studia filmowo- fotograficznego naszego liceum a także zakup bonów upominkowych sieci Empik dla nagrodzonych uczniów. To niezwykłe filmowe osiągnięcie po raz kolejny potwierdza skuteczność i wysoką wartość działań podejmowanych w klasach humanistycznych – przypomnijmy, że dwa tygodnie temu inna grupa (uczniowie klasy I 😎 zdobyli III miejsce w konkursie filmowym # 52sekundywkulturze. Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonego filmu😀

Pin It on Pinterest

Skip to content