Humanistki z Zana na warsztatach fundacji im. Prof. Bronisława Geremka.

Uczennice klasy pierwszej I LO we Wschowie – Sandra Hewusz, Emilia Sobańska i Daria Sobczyk wzięły udział 12 -13 kwietnia w drugim zjeździe programu Polska w XX wieku – ogólnopolskich  warsztatach historycznych im. Prof. Bronisława Geremka. Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią,
w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Program zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli koncentruje się na ważnych zagadnieniach XX-wiecznej historii Polski, będących przedmiotem debaty w środowiskach historycznych oraz wśród szerszej opinii publicznej. Zajęcia mają zróżnicowaną formę – od warsztatów i debat po spotkania z historykami, uczestnikami wydarzeń. Program bazuje na różnorodnych materiałach dydaktycznych, takich jak film, literatura, plakat, fotografie, nagrania archiwalne. Uczennice uczestniczyły w warsztatach prowadzonych m.in. przez dr Sylwię Siedlecką na temat radia jako medium autonomicznej kultury, a następnie spotkały się z Pawłem Sito prowadzącym audycję „Muzyczne Sito w TOK FM”. Paweł Sito w drugiej połowie lat 80. współpracował z Polskim Radiem, współtworząc audycje: Krajowa Scena Młodzieżowa, Lista Przebojów Programu Trzeciego (w latach 1987-1997, jako „druh zastępowy” poprowadził jej 14 wydań), Muzyka Nocą (Program I PR). W latach 1984-1991 w Programie IV PR prowadził Listę Przebojów Rozgłośni Harcerskiej. W 1990 pełnił funkcję rzecznika prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W latach 1992-1995 był dziennikarzem Radia Wolna Europa. Zajęcia odbywały się w siedzibie fundacji – bibliotece profesora Geremka oraz w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Atrakcyjnym uzupełnieniem programu było wyjście do Teatru Współczesnego na sztukę  białoruskiego dramaturga Dmitrija Bogusławskiego „Saszka” (Tichij szorach uchodiaszczych szagow). W sztuce, której akcja toczy się na granicy jawy i snu, teraźniejszości i przeszłości, życia i śmierci, można podziwiać przejmujące kreacje aktorskie Borysa Szyca, Janusza Michałowskiego
i Sławomira Orzechowskiego.

Piotr Sobański

Pin It on Pinterest

Skip to content