GOŚCIE NA LEKCJACH W ZANIE

Mimo zdalnego nauczania nauczyciele naszego liceum starają się, by było ono ciekawe i urozmaicone. Jednym ze sposobów na to są lekcje, w których uczestniczą zaproszeni goście.

W zeszłym tygodniu nauczycielka biologii pani Dorota Szuman nawiązała kontakt z panem Jakubem Winklerem-Galickim, który jest opiekunem Sekcji Biologii Sądowej koła naukowego studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tej współpracy dla uczniów klas pierwszych odbyły się zajęcia on-line na temat:

1.            Genetyki sądowej.

2.            Śladów biologicznych na miejscu zbrodni.

3.            Antropologicznej analiza kości.

Zajęcia prowadzone w formie seminarium przybliżyły uczestnikom tajniki pracy technika kryminalistyki. Uczestnicy dowiedzieli się z jakimi dowodami można spotkać się na miejscu zbrodni oraz w jaki sposób się z nimi obchodzić. Omawiano także metody analizy szczątków kostnych i sposoby odczytywania z kości informacji takich jak płeć, wiek oraz urazy, a także przedstawiono zastosowanie genetyki we współczesnej kryminalistyce. Dodatkowym atutem zajęć jest fakt, że prowadzący współpracuje z policją w tej dziedzinie, dzięki czemu wzbogacił seminarium o własne doświadczenia.

Dzisiaj natomiast uczniowie klas 1a3 i 1c3 podczas lekcji języka polskiego uczestniczyli w wykładzie dr. nauk humanistycznych pana Adama Czarneckiego. Spotkanie z wykładowcą akademickim odbyło się w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”, którego uczestniczką jest polonistka liceum pani Agata Karolczyk-Kozyra. Podczas wykładu poświęconego literackiej psychologii zbrodni doktor Czarnecki zaprezentował uczniom różne teorie z zakresu socjologii, psychologii oraz kryminalistyki łącząc je z omawianym przez pierwszoklasistów „Makbetem” Williama Szekspira.

Warto dodać, że ramach projektu „Zaproś mnie na swoje lekcje” pani Agata Karolczyk-Kozyra także dzieli się swoją wiedzą z uczniami z innych szkół. Podczas lekcji o gwarach i dialektach opowiada o gwarze wielkopolskiej lub o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Litwy.  Wykorzystuje w ten sposób wiedzę na temat tego kraju zdobytą podczas wieloletniej współpracy w ramach projektów LLP Comenius i Erasmus+.

Pin It on Pinterest

Skip to content