Europejski Dzień Języków

26 września w naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Języków. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku. Jego celem jest promowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy, ukazanie znaczenia nauki języków obcych dla szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumiewania międzykulturowego i propagowania uczenia się języków przez całe życie. Tego dnia uczniowie wyruszyli w „podróż z Laurą po Europie”, podczas której odkryli wiele podobieństw ale i różnic w słownictwie, alfabecie, piśmie i wymowie. Młodzież świetnie poradziła sobie z wielojęzycznymi łamańcami językowymi i pytaniami dotyczącymi języków. Imprezie towarzyszyły wielojęzyczne utwory muzyczne oraz pyszne babeczki upieczone przez uczennice z klasy 1e.

Pin It on Pinterest

Skip to content