Doradzali po raz drugi

W dniu 27 stycznia 2013r. z inicjatywy pana Roberta Pluty odbyły się po raz kolejny warsztaty (tym razem dla klas humanistycznej i turystycznej) z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Zielonej Góry,
p. Magdaleną Skoczylas  i p. Piotrem Sysem (absolwentem naszego Liceum). Tematyka oraz przebieg zajęć był bardzo podobny do tych zorganizowanych w dniu 07 stycznia2013r., ponieważ celem spotkań z doradcami zawodowymi jest uświadomienie uczniom klas pierwszych czy dokonali odpowiedniego wyboru profilu nauczania (uczniowie klas pierwszych zgodnie z nową podstawą programową mogą dokonać zmiany profilu w klasie drugiej), następnie odpowiedniego kierunku studiów, a w efekcie jak najbardziej trafny wybór zawodu.  Warsztaty z doradcami z MCIZ to doskonałe uzupełnienie działań doradcy zawodowego i Szkolnego Ośrodka Kariery. Tematem przewodnim spotkania było „Planowanie kariery zawodowej”. Pierwsza część zajęć poświęcona byłą trendom rynku pracy i prowadzona była w formie gry edukacyjne. Druga część dotyczyła odkrywania własnych predyspozycji zawodowych. Uczniowie na podstawie testu identyfikowali swoje predyspozycje zawodowe, następnie określali jakie zawody można wykonywać przy danych predyspozycjach. Na zakończenie zajęć omówiono niezwykle istotne zagadnienie dla młodych ludzi, a mianowicie – „Zawody przyszłości oraz zawody wymierające”. Jest to szczególnie ważny i aktualny temat ze względu na ciągłe zmiany zachodzące na rynku pracy oraz wysokie (nadal dwucyfrowe) bezrobocie – ok. 13% w 2013r.

Robert Pluta

 

Pin It on Pinterest

Skip to content