Uczniowie na konferencji naukowej

17 października 2013 roku uczniowie dwóch klas humanistycznych  I LO uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej”.  Konferencja odbyła się w Zamku Królewskim we Wschowie. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Czas A.R.T., Pełnomocnik Rządu Federalnego Republiki Niemiec ds. Kultury i Mediów, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W imieniu organizatorów, konferencję otworzyła dyrektor  Muzeum Ziemi Wschowskiej, pani Marta Małkus. Dwie pierwsze sesje prowadzili profesorowie Krzysztof Gładkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Jacek Wójcicki z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie.

Uczniowie wschowskiego liceum mieli okazję wysłuchać następujących referatów: Magdaleny Oleksiewicz (KUL) Heretyk czy święty? Obraz Marcina Lutra w polskiej historiografii od XVI do XX wieku, Marty Kaluch-Tabisz (Uniwersytet Wrocławski)Wolności wyznaniowe na Śląsku za panowania Fryderyka II,  Michała Suszczewicza (Uniwersytet Wrocławski) Proces tworzenia dwumiast
w południowo-zachodniej Wielkopolsce w XVII wieku jako przykład aktywnej polityki  ekonomicznej i osadniczej szlachty
w czasach tolerancji religijnej
, Marek Robert Górniak (KUL) Sława – ważny ośrodek religijny na pograniczu wielkopolsko-śląskim, Dariusza Czwojdraka (Muzeum Ziemi Wschowskiej) i Bartłomieja Kopaczyńskiego (I LO Wschowa) „Na Bożą chwałę’’- katolicy
i ewangelicy w ziemi wschowskiej i powiecie kościańskim w XVI – XVIII wieku
 oraz  Alojzego Pańczaka OFM  (Woźnicki) Wschowscy  luteranie wobec miejscowych klasztorów w okresie zaprowadzenia reformacji  (1552- 1558).

Dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych była to znakomita lekcja historii „ małej ojczyzny ’’- Ziemi Wschowskiej. Jednak nie była  to nie jedyna okazja poszerzania horyzontów wiedzy  dla humanistów z „Zana”. Kilka dni wcześniej (10 X 2013) licealiści
i gimnazjaliści z Klubu Miłośników Historii uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkopolska, Galicja
i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie? 
 w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.

Emilia Sobańska

Pin It on Pinterest

Skip to content