Trzeci dzień matur!

Wczoraj, w trzeci dzień matur, naszą szkołę spotkał ogromny zaszczyt. Odwiedził nas Lubuski Kurator Oświaty Pan Mariusz Biniewski, który mimo ograniczonego czasu zwiedził nasze liceum oraz porozmawiał z maturzystami, opuszczającymi właśnie sale egzaminacyjne. Pan Kurator pytał o stopień trudności egzaminów oraz o nastawienie młodzieży.

Dziękujemy za to spotkanie i za poświęcony czas. Mamy świadomość, że wizyta nie była w planie, dlatego tym bardziej ją doceniamy.

#KuratorBliskoLudzi

Pin It on Pinterest

Skip to content