Takie wiadomości ogromnie nas cieszą!

Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Wschowskiego z Lubuskiej Bazy Sportowo-Rekreacyjnej. Nasz Organ Prowadzący Powiat Wschowski pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Programu Lubuska Baza Sportowo Rekreacyjna w kwocie 184.250 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie”. W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku zaplecza sali gimnastycznej, polegająca na wykonaniu elewacji i ocieplenia na ścianach zewnętrznych, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji odgromowej i oświetleniowej oraz innych niezbędnych prac budowlano-instalacyjnych. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 368.500 zł. Jest to kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową naszej szkoły w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej. Dotychczas w ramach programu w 2022 wybudowane zostało oświetlenie boiska do gry w piłkę nożną i infrastruktury lekkoatletycznej, a w 2023 przebudowane zostały pomieszczenia siłowni i małej sali gimnastycznej w budynku zaplecza sali gimnastycznej. Bardzo się cieszymy, że nasz pawilon sportowy wkrótce zyska nowy wygląd. Jednocześnie dziękujemy wszystkim pracownikom naszego organu prowadzącego, którzy przyczynili się do powstania tego wniosku. Dzięki Państwa doświadczeniu i zaangażowaniu po raz kolejny udało się pozyskać środki na poprawę infrastruktury naszego liceum.

Fot. Powiat Wschowski

Pin It on Pinterest

Skip to content