SUKCES MŁODYCH HISTORYKÓW Z ZANA

Zawody okręgowe (wojewódzkie) XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia” odbyły się 3 marca 2022 r. W województwie lubuskim w tym etapie wzięło udział 8 uczniów liceów z Gorzowa, Żar, Lubska i Wschowy (w zawodach okręgowych XIV Olimpiady w ubiegłym roku brało udział 14 uczniów – czyli w tym roku było trudniej). I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie reprezentowało dwoje uczniów: Emilia Kubicka i Rafał Janicki z klasy 3A 4. Oboje zakwalifikowali się do finału centralnego – Emilia Kubicka z wynikiem: 210 punktów, Rafał Janicki -187 punktów.Pierwsza część zawodów finałowych etapu centralnego odbyła się 17 marca 2022 r. Uczestnicy musieli napisać wypracowanie (rozprawkę) na jeden z 5 tematów podanych przez Komitet Główny Olimpiady. Rafał Janicki wybrał temat 2: „Porównaj Ugodę Perejasławską (1654) oraz Ugodę Hadziacką (1658) jako konsekwencje Powstania Chmielnickiego na Ukrainie”. To temat niezwykle aktualny w kontekście wydarzeń w Ukrainie; dotyczy zarówno początków Rosji jako narodu imperialnego, jak i nieudanej próby utworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów (Polski, Litwy i Ukrainy – 1658). Emilia Kubicka wybrała temat 5: „Zbrodnia Katyńska. Przedstaw chronologię, motywy katów, kwestie odpowiedzialności i konsekwencje tej zbrodni.” W obliczu współczesnych zbrodni wojennych ten temat również nabiera aktualności.Decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pierwszej części zawodów finałowych (centralnych) XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia – Emilia Kubicka uzyskała tytuł „finalistki Olimpiady”, a Rafał Janicki „uczestnika finału centralnego”. Od 2012 r. licealiści z Zana 18 razy zostawali laureatami lub finalistami Olimpiady lub ogólnopolskiego konkursu historycznego.

Pin It on Pinterest

Skip to content