Spotkanie z Panem Leszkiem Dowgiałło

Dziś w naszej szkole odbył się cykl spotkań z Panem Leszekiem Dowgiałło, pedagogiem, trenerem Centrum Edukacji i Rozwoju Progresowania, specjalistą od kryzysów suicydalnych, współczesnych problemów młodzieży, cyberprzestrzeni oraz wykorzystywania seksualnego.

W ramach profilaktyki Pan Leszek przeprowadził warsztaty z uczniami klas pierwszych i drugich na temat sposobów radzenia sobie z emocjami i trudnościami.

W godzinach popołudniowych specjalista poprowadził szkolenie dla kadry pedagogicznej liceum poświęcone kryzysowi młodzieży. Na koniec spotkał się także z rodzicami, którym przekazał sposoby wspierania dziecka w czasach dla niego trudnych.

Wszystkie spotkania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców, dlatego z pewnością jeszcze raz zaprosimy Pana Leszka do naszego liceum.

Pin It on Pinterest

Skip to content