Podpisali umowę z gminą

W dniu 30 stycznia 2014r. uczniowie Liceum, wraz z Panią Wicedyrektor Joanną Ocieczek i opiekunem Panem Robertem Plutą, którzy tworzą Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo  ‘Simply Eight’, sfinalizowało  podpisanie umowy z Urzędem Miasta i Gminy na realizację ustalonych wcześniej 4 zadań. Uroczyste podpisanie umowy z Panem Burmistrzem, Krzysztofem Grabką odbyło się
w Sali Posiedzeń wschowskiego ratusza. Przy podpisaniu umów obecni byli także: Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Nowicki oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Pan Ireneusz Mieżowiec.
Podpisane umowy opiewają na łączną kwotę 4 000zł (brutto).  W ustalonych wcześniej terminach uczniowie (Miniprzedsiębiorstwo) będą wykonywać następujące zadania:
– prowadzić fanpage na portalu Facebook „1000 rzeczy które można robić we Wschowie”,
– prowadzić wątek dotyczący miasta Wschowy  na forum: skyscraperCity,
– promować osoby młode posiadające talenty (np. wokalne, rysownicze itp.),
– przeprowadzać ankiety wśród uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz opracuje wyniki i dokona ich prezentacji.
Gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji obecnych i przyszłych zadań.

Robert Pluta

Pin It on Pinterest

Skip to content