Narodowe Czytanie w Zanie

Wczoraj w naszej szkole po raz kolejny została przeprowadzana akcja „Narodowego Czytania”. W trackie spotkania, które poprowadziła Dorota Romanowicz, uczniowie klas humanistycznych (Emilia Kubicka, Wiktor Knaflewski, Hanna Dobrzyńska, Joanna Cicha, Karolina Kubiak, Monika Wąsiak, Paulina Perz) odczytywali fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Lekturze tragifarsy Zapolskiej towarzyszyły również występy muzyczne w wykonaniu Oliwii Pawlak,  i Marii Kosińskiej.

Sama akcja została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2012 roku. W tym roku obchodzimy dziesiątą, jubileuszową rocznicę tej inicjatywy. „Moralność Pani Dulskiej” to komiczny utwór o silnej wymowie społecznej z 1906 roku. Obnaża on cechy społeczeństwa – nie tylko tego żyjącego na początku XX w., ale także tego, które pisze historię obecnie. Tytułowa bohaterka – Aniela Dulska – dała początek „dulszczyźnie”- terminowi znanemu każdemu z nas, będącemu odzwierciedleniem tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. Dulszczyzna to podwójna moralność, przybieranie jednego oblicza dla osób najbliższych, a zupełnie innego, pozornego dla świata zewnętrznego.

W liście do uczestników akcji „Narodowego czytania” prezydent RP, Andrzej Duda, napisał między innymi: „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną.”

W tym roku uczniowie wraz z opiekunem, panem Tomaszem Wojnarowskim, postanowili urozmaicić głośną lekturę dramatu Zapolskiej, poprzez dobranie odpowiednich strojów, które dopełniałyby charakterystyki bohaterów. Ponadto podczas spotkania zgromadzonym gościom rozdawano pamiątkowe zdjęcia związane ze szkolną akcją „Narodowego Czytania”.

Pin It on Pinterest

Skip to content