Lekcja PP w Banku Spółdzielczym

W dniu 17.02.2014r. uczniowie klas pierwszych (Ia i Ic) wraz z opiekunem Panem Robertem Plutą mieli możliwość uczestniczenia na  lekcji
z Podstaw Przedsiębiorczości w Banku Spółdzielczym we Wschowie. W trakcie zajęć uczniowie odwiedzili pierwszy oddział BS we Wschowie (w tym dział kredytowy oraz salę obsługową), następnie uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem I Oddziału panią Arletą Korzan (absolwentką naszego Liceum). Podczas spotkania uczniowie poznali między innymi zasady funkcjonowania banku, jego struktury organizacyjnej i podstawy prawne. Dowiedzieli się jakim kapitałem musi dysponować bank, kto nadzoruje jego działania oraz kto może zostać klientem banku czy ubiegać się o kredyt.
Pani Dyrektor przybliżyła też praktyczne funkcjonowanie Wschowskiego Banku ‘od kuchni’ oraz uświadomiła uczniom, że właśnie we Wschowie mieszczą się najwyższe władze Banku (Prezes Pan Sebastian Nietyksza, zastępca Prezesa Pan Michał Przyjemski (także nasi absolwenci), Zarząd oraz Rada Nadzorcza) i to właśnie tutaj podejmowane są wszelkie decyzje, w tym kredytowe, dotyczące wszystkich podległych oddziałów, które funkcjonują w 3 województwach.

Robert Pluta

Invalid Displayed Gallery

Pin It on Pinterest

Skip to content