Konferencja Nowa szkoła czyli jaka?

W miniony poniedziałek Pani Dyrektor Agata Karolczyk-Kozyra na zaproszenie Pani Marty Grześko-Nyczki z Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie po raz kolejny miała okazję wystąpić w Auli Comeniana podczas konferencji Nowa szkoła czyli jaka?

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na rolę kompetencji transferowalnych we współczesnym świecie. Kompetencje transferowalne to inaczej kompetencje przekrojowe, które wyróżniają się tym, że można je wykorzystywać w różnych sytuacjach i branżach. Rozumie się je jako rodzaj połączenia kilku umiejętności zawodowych, a ich rozwijanie ułatwia przekwalifikowanie się i uzyskiwanie nowych umiejętności zawodowych. Dodatkowo zdobywanie kompetencji przekrojowych daje większe możliwości zatrudnienia, dzięki nim też łatwiej jest zaktualizować swoją wiedzę zawodową.

To kolejne z działań, które jest wynikiem współpracy naszej szkoły z Akademią Nauk Stosowanych w Lesznie.

Pin It on Pinterest

Skip to content