I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tomasza Zana we Wschowie
na rok szkolny 2021/2022

 

Informacja o wynikach sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy biologiczno-dwujęzycznej w II terminie

 

Osoby, które przystąpiły do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego w II terminie, uzyskały wynik pozytywny.  Informacja o indywidualnych wynikach poszczególnych uczniów do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 

Informacja o wynikach sprawdzianu kompetencji językowych
dla kandydatów do klasy biologiczno-dwujęzycznej

Wszystkie osoby, które przystąpiły do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego, uzyskały wynik pozytywny.  Informacja o indywidualnych wynikach poszczególnych uczniów do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 

 

„ZAN” zaprasza do podjęcia nauki w klasach o profilach:

Informator ósmoklasisty

Ważne dokumenty:

Harmonogram rekrutacyjny 2021

Zasady rekrutacji 2021

wniosek dla absolwentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content