Dzień Obywatelski w Zanie

„Najprostsza forma bohaterstwa to po prostu bycie obywatelem, poczucie więzi ze wspólnotą i zaangażowanie w jej sprawy”.

Kierując się słowami Rebecci Solnit w przyszły wtorek w naszej szkole odbędzie się Dzień Obywatelski. W trakcie wydarzenia w naszym liceum odbędą się prawybory do Europarlamentu oraz wykład poświęcony 35. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.

Czym według nas jest obywatelstwo i jaki jest odpowiedzialny obywatel?

OBYWATELSTWO to przynależność człowieka do danego państwa. Wiążę się z tym zobowiązanie do przestrzegania praw panujących na określonym terytorium i wypełniania panujących tam obowiązków.

Zgodnie z tym postawa obywatelska opiera się na:

* odpowiedzialności

* aktywności

* tolerancji

* przestrzeganiu wspólnych reguł

* braku obojętności.

Pin It on Pinterest

Skip to content