Strzelcy przeszkolili uczniów

Dzisiaj strzelcy z naszej szkoły z Związku Strzeleckiego „Strzelec” pod opieką dowódcy Pana Jana Koniuszko na zaproszenie nauczycielki edukacji dla bezpieczeństwa z SP2 we Wschowie, Pani Pauliny Nadtochy, przeszkolili starszą grupę uczniów z podstaw strzelectwa. W ramach ćwiczeń przygotowali trzy stacje: zaimprowizowaną strzelnicę, ćwiczenia postaw strzeleckich, stację budowy i obsługi broni. Ćwiczenia trwały 1,5 godz. W tym czasie ze strzelnicy skorzystali nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Zajęcia wszystkim bardzo się podobały.

Fot. ZS „Strzelec”

Pin It on Pinterest

Skip to content