Spotkanie w Kuratorium Oświaty

W poniedziałek 10 czerwca dyrektor szkoły Pani Agata Karolczyk-Kozyra uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, którzy prowadzą oddziały dwujęzyczne i/lub międzynarodowe z województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

W spotkaniu zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy współudziale Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyło 10 dyrektorów z obu województw, którzy wymienili się doświadczeniami związanymi z umiędzynarodowieniem szkół. Poruszyli m.in. temat funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych, długoterminowej mobilności młodzieży, realizowania programu Erasmus +, a także zdobywania akredytacji i organizowania wyjazdów zagranicznych młodzieży.

Było to bardzo potrzebne spotkanie, które pozwoliło na wymianę dobrych praktyk i zwrócenie uwagi na problemy, z którymi borykają się szkoły.

Fot. ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu i źródła własne.

Pin It on Pinterest

Skip to content