Goście z Banku Spółdzielczego

14 czerwca ponownie gościliśmy w naszym liceum pracowników Banku Spółdzielczego we Wschowie. Było to ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z uczniami klas o profilu biznesowo – językowym 1d i 1e. Pan Sebastian Mika szczegółowo przedstawił kwestię cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w sektorze bankowym. Omówił zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Uświadomił słuchaczom, jak często zdarzają się ataki socjotechniczne i poradził, jak można się przed nimi chronić. Pan Łukasz Suwała natomiast przypomniał warunki otrzymania nagrody naukowej, którą Bank Spółdzielczy w ramach umowy patronackiej ufunduje uczniom wyróżniającym się wysoką średnią ocen i wzorowym zachowaniem. Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas cyklu spotkań w tym roku szkolnym. Państwa wsparcie przyczyniło się do zwiększenia zaangażowania uczniów w naukę, rozwój kompetencji kluczowych i samodyscypliny.

Pin It on Pinterest

Skip to content