W ramach projektu odbędą się następujące spotkania:

* Barriero, Portugalia – listopad 2015 – spotkanie szkoleniowe kadry nauczycielskiej – 1 nauczyciel

* Lanchester, Wielka Brytania – styczeń 2016 – spotkanie szkoleniowe kadry nauczycielskiej – 3 nauczycieli

* Sundsvall, Szwecja – marzec 2016 – wymiana uczniów – 3 uczniów, 1 nauczyciel

* Taurage, Litwa – maj 2016 – wymiana uczniów – 6 uczniów, 2 nauczycieli

* Targoviste, Rumunia – wrzesień 2016 – wymiana uczniów – 3 uczniów, 1 nauczyciel

* Ostrava, Czechy – listopad 2016 – spotkanie szkoleniowe kadry nauczycielskiej – 3 nauczycieli

* Taranto, Włochy – luty 2017 – wymiana uczniów – 3 uczniów, 1 nauczyciel

* Wschowa, Polska – kwiecień 2017 – wizyta uczniów i nauczycieli – 25 uczniów, 7 nauczycieli

* Barreiro, Portugalia czerwiec 2017 – spotkanie podsumowujące współpracę, tworzenie raportu końcowego – 2 nauczycieli

ZAN z wizytą w kraju hrabiego Draculi

O tym, że Rumunia to kraj ciekawy miały okazję przekonać się trzy maturzystki z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, które od 25 września do 01 października uczestniczyły w spotkaniu partnerskim w Targoviste w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną”.

Targoviste to historyczna stolica Wołoszczyzny, krainy położonej pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem, dlatego też program wizyty był atrakcyjny i bardzo zróżnicowany, zawierał bowiem nie tylko działania warsztatowe, ale także uwzględniał liczne wycieczki tematyczne. Pierwszego dnia licealistki ze Wschowy uczestniczyły między innymi w zajęciach formalnych z zakresu ochrony środowiska na Uniwersytecie Valahia w Targoviste. Poszerzyły tam wiedzę na temat metod edukacyjnych, takich jak drzewko problemowe, czy metoda projektu. Współpracując z rówieśnikami z krajów partnerskich poruszyły ważne problemy dla ochrony środowiska – temat zanieczyszczaniea rzek oraz segregacji śmieci i ich recyklingu.

Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie wieży i ruin zamku, dawnych rezydencji hospodarów wołoskich, do których należeli między innymi Wład Diabeł i jego syn Wład Palownik (potocznie zwany Draculą). Intersującym miejscem było także Muzeum Ewolucji oraz zoo w Targoviste, które uczennice odwiedziły w wolnym czasie.

Najwięcej emocji jednak wywarła na wszystkich uczestnikach spotkania wycieczka w Karpaty, na teren Parku Narodowego gór Bucegi. Młodzież podziwiała przepiękne widoki górskie oraz poznała gatunki roślin i zwierząt zagrożonych. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie monastyru i jaskini Ialomicioara, położonych w otoczeniu krajobrazów zapierających dech w piersiach. Podobnych wrażeń dostarczyła podróż kolejką gondolową na szczyt Babele, znajdujący się na wysokości ok. 2300 m n.p.m. Na jego grzbiecie znajdują się liczne piaskowcowe twory, będące efektem erozji powodowanej przez wiatr.

Warto też wspomnieć o zajęciach informatycznych, podczas których młodzież brała udział w quizie przygotowanym przez każdy z krajów partnerskich w programie Kahoot. Poszczególne quizy dotyczyły państw, z których pochodzą uczniowie. Młodzież poznała także inne programy informatyczne, takie jak Canva, czy Book Creator. W ramach następnych zajęć licealistki prezentowały jeden z polskich parków narodowych oraz rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.

Ostatniego dnia odbyła się wycieczka do farmy żubrów. Niespodzianką dla polskiej delegacji okazał się fakt, że żubry znajdujące się w niej pochodzą z naszego kraju. Po wizycie na farmie nastąpiło oficjalne pożegnanie i zakończenie spotkania w Rumunii.

W wolnym czasie uczennice ze wschowskiego Liceum miały okazję uczestniczyć jeszcze w wycieczce do symbolicznej siedziby hrabiego Draculi – zamku w Bran w Transylwanii. Zwiedziły również Pałac Parlamentu w Bukareszcie.

Spotkanie w Rumunii było ciekawym doświadczeniem. Pozwoliło poznać jeden z krajów partnerskich, i przełamać stereotypy. Dostarczyło wielu wrażeń i udowodniło, że Rumunia to kraj, który potrafi zainteresować. Dzięki tej wizycie maturzystki poszerzyły także swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, poznały nowych przyjaciół i poprawiły swoje umiejętności językowe. To był udany tydzień i udane spotkanie!

 

 

Licealiści z ZANA na Ślęży

Uczniowie I LO z OD im. T. Zana we Wschowie wykorzystali jeden z ostatnich ciepłych dni lata, biorąc udział w wycieczce edukacyjno-turystycznej na Ślężę. W wyjeździe uczestniczyło 66 licealistów z dwóch klas pierwszych oraz uczniowie z dwóch klas maturalnych wraz z wychowawcami. Wycieczka odbyła się 14 września w ramach realizowanego przez Liceum projektu międzynarodowego Erasmus+ „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną” i była właśnie jedną z form edukacji nieformalnej. Koszty wyjazdu licealistów w całości pokryte zostały z pozyskanych przez szkołę środków unijnych. Warto wspomnieć także, że w wycieczce wzięła udział również ponad dwudziestoosobowa grupa uczniów z pierwszej klasy Gimnazjum Językowego.

 

Ślęża to najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszący się na wysokość 717,5 m n.p.m. oraz należący do Korony Gór PolskiKorony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Masyw i jego okolice pokryte są gęstą siecią szlaków turystycznych, spośród których licealiści wybrali żółty o średnim stopniu trudności. Młodzież pod opieką nauczycieli wyruszyła na szczyt z Sobótki, jednego z najstarszych polskich miast osadzonych na prawie niemieckim, kierując się następnie na Wieżycę (415 m n.p.m.), na której znajduje się masywna kamienna wieża widokowa o wysokości 15 m. Stamtąd żółty szlak poprowadził już licealistów bezpośrednio na szczyt Ślęży.

 

no images were found

 

 

Nauczyciele Zana szkolili się w Wielkiej Brytanii

W dniach 25-31 stycznia 2016 nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie – p. Anna Matuszewska, p. Bartłomiej Kopaczyński i p. Krzysztof Grabka – przebywali na szkoleniu Erasmus+ w Lanchester w Wielkiej Brytanii.

Celem wyjazdu było przeszkolenie uczestników na temat możliwości wprowadzenia tematyki projektu „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną” (ACEAFNE) do programów poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia warsztatowe skupiały się wokół Sustainable Development Goals (Celów Zrównoważonego rozwoju 2015-2030), ogłoszonych w tym roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Nową ideę uczestnikom szkolenia przedstawił trener pan Richard Hurst, który od ponad 20 lat zajmuje się wprowadzaniem tych zagadnień w obszarach edukacji, biznesu czy wśród samorządów terytorialnych.

Oprócz intensywnego szkolenia, nauczyciele uczestniczący odbyli również konsultacje, dotyczące przyszłych spotkań i planowanych działań, związanych z realizacją projektu ACEAFNE Erasmus +.

Duży nacisk ze strony organizatorów – szkoły w Lanchester – położony został na umożliwienie uczestnikom szkolenia aktywnego udziału w zajęciach, dotyczących świadomego życia w otaczającym nas środowisku.

Obecnie nauczyciele ze szkół partnerskich podzielą się zdobytą w Wielkiej Brytanii wiedzą w swoich ośrodkach. Przygotują także szkolenie dla pozostałych kolegów i koleżanek, by następnie uczniowie mogli skorzystać z nabytych doświadczeń.

Warto nadmienić także, że kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu odbędzie się w połowie marca w szwedzkim Sundsvall, a jego uczestnikami będą uczniowie klas pierwszych i drugich (Aleksandra Lisiewicz, Adriana Czarnota oraz Marcin Krawczyk) – laureaci konkursu na album promujący kraj, miasto i szkołę.

                                                                                                                                                                                                                                                           B.Kopaczyński

Prezentacja Lanchester UK

 

CZpGfoKWIAEOzYM CZpUuhXWcAI-Q0p.jpg large

 

 

Efekt udziału nauczyciela Bartłomieja Kopaczyńskiego w warsztatach na temat wody w szkole podstawowej w Lanchester

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content