Dokumenty

 

Dokumenty I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana

 we Wschowie

 

pobierz

Statut I LO im T. Zana we Wschowie

statut 

Szkolny Program Wychowawczy

szkolny program wychowawczy

Wewnątrzszkolny System Oceniania

wewnątrzszkolny system oceniania

Zasady zwalniania i usprawiedliwiania

kodeks obecności

Regulamin przyznawania stypendium naukowego i sportowego

 regulamin stypendium naukowego i sportowego

Program Profilaktyki Szkolnej 

 

 

 

Procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia

procedury reagowania w sytuacjach zagrożenia w I LO we Wschowie

 

 

program wychowawczo – profilaktyczny 2018-19 LO

szczegolowy plan dzialan wychowawczo-profilaktycznych 2018-19 wersja robocza-1

Dokumenty Gimnazjum Językowego we Wschowie

Szkolny Program Wychowawczy szkolny program wychowawczy 
Program Program Profilaktyki Szkolnej program wychowawczo – profilaktyczny 2018-19 GJ 

szczegółowy plan działań wychowawczo-profilaktycznych 2018-19 wersja robocza

Zasady zwalniania i usprawiedliwiania kodeks obecności
Projekt edukacyjny – lista tematów  projekt edukacyjny w gimnazjum