Przedstawiciele Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana w roku szkolnym 20202021

  1. Marta Pihil – przewodnicząca
  2. Katarzyna Lorych  – zastępca przewodniczącej
  3. Natalia Marciniak  – sekretarz
  4. Skarbnik – Dariusz Łączny 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content