Maturzyści

 

EGZAMIN MATURANY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

– do 07 lutego 2014r. – złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej;

– do 05 marca 2014r. – zostanie ogłoszony szkolny harmonogram części ustnej matury i powołane zostaną zespoły egzaminacyjne;

– do 05 kwietnia 2014r. – zostaną powołane zespoły nadzorujące część pisemną egzaminu maturalnego;

– do 04 kwietnia 2014r. – należy przekazać nauczycielowi języka polskiego bibliografię do prezentowanego tematu z języka polskiego;

– od 05 – 23 maja 2014r. – matury pisemne

– od 08 – 30 maja 2014r. – matury ustne

– 27 czerwca 2014r. – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, wręczenie świadectw maturalnych

 

INFORMATORY MATURALNE

 

Informator – j.polski

Informator – matematyka

Informator – język obcy

Informator – biologia

Informator – chemia

Informator – fizyka

Informator – geografia

Informator – historia

Informator – WOS

 

Dokumenty dla maturzystów

 
Pobierz
Zapis bibliograficzny do matury ustnej

Tematy na ustną część egzaminu z języka polskiego