Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Tomasza Zana we Wschowie

 

 

 

DYREKTOR
mgr Elżbieta Przygoda

NAUCZYCIELE  JĘZYKA  POLSKIEGO I WIEDZY O KULTURZE
mgr Agata Karolczyk – Kozyra
mgr Małgorzata Sobańska
mgr Tomasz Wojnarowski

NAUCZYCIELE  MATEMATYKI
mgr Marta Ambroży
mgr Janusz Kolan
mgr inż. Krzysztof Grabka

 

NAUCZYCIEL INFORMATYKI
mgr inż. Krzysztof Grabka

NAUCZYCIELE  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO
mgr Iwona Frątczak
mgr Natalia Przyjemska
mgr Jagoda Wąsik
mgr Kinga Smaczna

mgr Irena Stożek


NAUCZYCIEL  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO
mgr Agnieszka Rogozińska

NAUCZYCIEL  JĘZYKA  ROSYJSKIEGO
mgr Małgorzata Błażków

NAUCZYCIEL  JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
mgr Weronika Rzepecka

NAUCZYCIELE  HISTORII, HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Piotr Sobański
mgr Katarzyna Rado-Kurzawska

NAUCZYCIELE  GEOGRAFII
mgr Joanna Hubert
dr Bartłomiej Kopaczyński

NAUCZYCIEL  PRZYRODY
mgr Joanna Hubert

NAUCZYCIEL  BIOLOGII

mgr Dorota Szuman


NAUCZYCIELE  CHEMII

mgr Krystyna Batura – Główka


NAUCZYCIEL  FIZYKI
mgr Janusz Kolan


NAUCZYCIEL  PODSTAW  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Agnieszka Rogozińska

 

NAUCZYCIEL  EDUKACJI  DLA  BEZPIECZEŃSTWA
mgr Roman Rokicki

NAUCZYCIEL ETYKI

mgr Agnieszka Rogozińska

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Ewa Nowak


NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Małgorzata Rożko
mgr Ewa Nowak
mgr Mateusz Nowaczyk


NAUCZYCIELE  RELIGII
ks. mgr Paweł Mydłowski

mgr Mateusz Królak

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Katarzyna Rado-Kurzawska

 

DORADCA  ZAWODOWY
mgr Mateusz Nowaczyk

BIBLIOTEKA
mgr Agata Karolczyk-Kozyra

mgr Małgorzata Sobańska