Już od pierwszych dni wyzwolenia Wschowy spod okupacji niemieckiej 31.01.1945r., w mieście starano się zorganizować szkolnictwo. Jako pierwsza powstała szkoła powszechna przy ul. Wolsztyńskiej.
W czerwcu 1945r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu  oddelegowało do Wschowy mgr Józefa Wybieralskiego z poleceniem zorganizowania szkoły średniej.

Liceum Ogólnokształcące we Wschowie rozpoczęło swoją  działalność 01.09.1945 roku. Nosiło ono wówczas nazwę Liceum i Gimnazjum imienia Królowej Jadwigi i Jagiełły , mieściło się w budynku szkoły powszechnej na drugim piętrze. Stanowiło to nawiązanie do tradycji i kultury państwa polskiego. Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się już zajęciami w obecnym budynku przy ul. J. Matejki. Dawniej ulica ta nosiła nazwę ul. Gimnazjalnej. Wcześniej w tym budynku kwaterowała jednostka artylerii radzieckiej.

Początkowo działalność liceum i gimnazjum oparta była na przedwojennym wzorze, pochodzącym
z okresu reformy braci Jędrzejewiczów. Szkoła dzieliła się na czteroletnie gimnazjum z tak zwaną mała maturą oraz dwuletnie liceum o profilu humanistycznym i matematyczno-fizycznym kończące się dużą maturą.

W 1948 roku Ministerstwo Oświaty  wprowadziło nowy typ szkoły jednolitej  i jedenastoletniej. Tym samym skrócono dawne gimnazjum i liceum do czterech lat nauki. W ten sposób powstała wówczas Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego we Wschowie

15.07.1961 roku Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ośmioklasową szkołę podstawową. Powrócono wtedy do przedwojennego dwunastoletniego kształcenia na poziomie podstawowym i średnim. Od tego czasu szkoła nosiła nazwę  Liceum Ogólnokształcącego.

W latach 60-tych, wśród młodzieży szkolnej narodził się pomysł, aby najstarszej szkole na Ziemi Zachodniej  nadać imię Tomasza Zana.

17 października 1969 roku Rada Pedagogiczna Liceum wystąpiła do Kuratorium w Zielonej Górze
o nadanie szkole imienia Tomasza Zana. Decyzja Kuratorium nadeszła już 26 listopada tego samego roku. Na jej mocy, od 1 grudnia 1969 roku Szkołę obowiązuje nowa nazwa: Liceum Ogólnokształcące nr 1 imienia Tomasza Zana we Wschowie.

Pin It on Pinterest

Skip to content