Zarząd

Zarząd

Maria Borkowska – przewodnicząca SAGiL

Mateusz Nowaczyk – zastępca przewodniczącej SAGiL

Elżbieta Przygoda – zastępca przewodniczącej SAGiL

Agata Karolczyk-Kozyra – członek zarządu

Tomasz Wojnarowski – członek zarządu

Beata Szyguła – skarbnik