Wszystkich absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie zachęcamy do tego, aby przystąpili do Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie.

Deklaracja członkowska

Wszystkich chętnych zachęcamy do wpłat darowizn na konto bankowe Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie. 

Numer konta: 31866900010005140620000003

Dziękujemy!


Pin It on Pinterest

Skip to content