„O mówieniu i rozmawianiu” z wybitnym językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem

                   Kilka dni temu w ramach projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie „Przedmaturalna Witamina”odbył się wykład profesora Jerzego Bralczyka na temat mówienia i rozmawiania. Prelekcji wysłuchali także uczniowie klas Ib, IIa i IIIa I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, którzy 15 marca udali się do Leszna pod opieką nauczycielek języka polskiego – Agaty Karolczyk-Kozyry i Małgorzaty Sobańskiej – oraz nauczyciela historii Piotra Sobańskiego.
                     Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i wybitny językoznawca w bardzo przystępny sposób wprowadził młodzież w sztukę prowadzenia konwersacji. Przekazał liczne rady, jak mówić, by nas słuchano i rozumiano oraz jakich technik w tym celu używać. Te cenne sugestie niewątpliwie przydadzą się podczas ustnych egzaminów maturalnych, ale także w życiu codziennym. Pełna charyzmy postać Profesora sprawiła, że Jego wypowiedzi słuchało się z ogromnym zaciekawieniem, a wiedza przekazana w ten sposób przyczyni się do łatwiejszego przyswojenia zagadnień związanych z komunikacją językową.
                      Nie ma żadnej wątpliwości, że wykład profesora Jerzego Bralczyka, wygłoszony po mistrzowsku, z wykorzystaniem talentu aktorskiego i wiedzy z zakresu psychologii społecznej był prawdziwą ucztą duchową dla wszystkich słuchaczy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Agata Karolczyk-Kozyra

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content