„Moje wartości” – warsztaty dla uczniów Gimnazjum i Liceum

Od początku marca br. w naszej szkole odbywają się zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich klas Gimnazjum Językowego oraz dla uczniów klas I i II Liceum. Warsztaty pod hasłem „Moje wartości” prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie: Pani Alicja Swat – pedagog i Pani Aleksandra Rodziewicz – psycholog. Podczas zajęć uczniowie mają okazję usystematyzować swoją wiedzę dotyczącą hierarchii wartości, piramidy potrzeb; ćwiczą ważne umiejętności społeczne i komunikacyjne takie jak: asertywność, umiejętność konstruktywnego wyrażania emocji i opinii. Istotny jest też aspekt profilaktyczny – osoba świadoma swojej wartości, z ugruntowaną wiedzą i umiejętnościami jest znacznie bardziej odporna na zagrożenia związane z wszelkiego typu uzależnieniami. Przy okazji warsztatowa forma zajęć jest dla uczestników pewnego rodzaju rozrywką i odskocznią od typowych, codziennych zajęć szkolnych; sprzyja także integracji i kształtuje umiejętność pracy w grupie.

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content