Krzysztof Binkowski i Jan Romanowicz z Zana stypendystami Marszałka Województwa Lubuskiego

             29 stycznia 2018 roku w Parku Naukowo – Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Marszałka Województwa Lubuskiego. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak wyróżniła młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu. Jak podkreślała, to młodzi i zdolni są przyszłością regionu: Przed wami jest jeszcze wiele wyborów. To jest wasz czas, nie zmarnujcie go. W uroczystości udział wzięli także: wicemarszałek Romuald Gawlik, członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz radna województwa, przewodnicząca Komisji ds. młodzieży i spraw obywatelskich, Anna Synowiec.
            Wśród 20 wyróżnionych stypendium naukowym jest dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie – Krzysztof Binkowski i Jan Romanowicz. Krzysztof Binkowski już drugi rok jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (najstarszej w Polsce, działającej od ponad 30 lat fundacji wspierającej najzdolniejszych uczniów polskich szkół), w ubiegłym roku szkolnym był także stypendystą Fundacji im. Prof. Bronisława Geremka i finalistą X Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za wolność Waszą i naszą”. W tym roku jest również stypendystą Prezesa Rady Ministrów a w zawodach rejonowych XI Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” osiągnął najlepszy wynik w województwie. Tym samym znalazł się w gronie 6 finalistów wojewódzkich. Jan Romanowicz w ubiegłym roku szkolnym (jeszcze jako gimnazjalista) został laureatem XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1863.Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego” (VI miejsce w Polsce). W bieżącym roku szkolnym – od października 2017 jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
           Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych. W 2018 roku 35 młodych Lubuszan przez 6 miesięcy będzie otrzymywać stypendium w wysokości 2,1 tys. zł (po 350 zł miesięcznie).Oprócz 2 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, wśród 20 stypendystów naukowych jest 4 uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze i 3 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gorzowie Wlkp. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pin It on Pinterest

Skip to content